Frisörer - Fakta och information om Frisörer

Frisörer

Att bli frisör är för många ett drömyrke. Frisörer ges möjlighet till många kundkontakter och intressanta samtal med sina stamkunder som fördjupas allt vad tiden lider.

Många frisörer väljer efter en tid att starta egen frisörsalong vilket är relativt enkelt som frisör eftersom investeringskostnaden är låg (en sax, en stol och en borste för hår) och det kan gå ganska snabbt att bygga upp en kundbas att stå på. Ofta brukar frisören som startar en ny frisersalong ta med sig en del av de befintliga stamkunderna.

Utbildningar för frisörer

Eftersom frisörutbildningarna är eftertraktade, många vill bil frisörer, och det är svårt att komma in på frisörutbildningen på gymnasieskolan har det kommit fram många privata frisörutbildningar. Dessa frisörutbildningar finns många finns i hela Sverige. En hel del är privata frisörutbildningar finns det och flera är mycket bra men det finns också mindre seriösa frisörutbildningar. Vi rekommenderar dig att få tag på referenser innan du väljer att studera till frisör på en privat utbildning.

Det finns som sagt många sätt som frisörer kan utbilda sig på och här finns en lista av olika frisörutbildningar.

 • Gymnasieskolan Hantverksprogrammet med inriktning frisör. Under denna frisörutbildning avlägger du ett praktiskt delprov och ett teoriprov. Efter avslutad utbildning följer en 3000 h lång praktik på en frisörsalong innan du får avlägga frisörgesällprov för att bli en 'riktig' frisör.
 • Svenska Frisör Akademin är en frisörutbildning i Linköping som går under 1 år och kostar 195.000 kr.
 • Du kan också bli frisör genom att själv skaffa en frisörpraktik på en frisörsalong. Denna praktik är 5000 timmar och följer en utvecklingsplan. Ett praktiskt delprov och teoriprov ska avläggas efter 2000 h och gesällprovet till frisör kan avläggas efter avslutad praktik.
 • För alla utbildningar ska du ha en utbildningsbok som fylls i allt eftersom utbildning fortskrider. Denna utbildningsbok för frisörer kan beställas genom Frisörföretagarna.
 • Svenska Frisörskolan, www.svenskafrisorskolan.se, har tre olika frisörskolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örnsköldsvik och Trollhättan och det finns två olika utbildningar. En intensivutbildning på 5 månader (900 h) som kostar kring 100 000 kr och en längre utbildning som är på 1 år som kostar 159.000 kr.
 • Hair Academy International Training - H.A.I.R, www.hair.se, ligger i Kalmar och startades 2003. Utbildningen till frisör på HAIR är 45 veckor motsvarande 1880 tim. Kostnaden för frisörutbildningen är 187.500 kr.
 • Frisörcentrum har frisörutbildningar i Falun och Bromma/Stockholm. Denna utbildning till frisör är totalt på 58 veckor varav 50 veckor är frisörutbildningen och 8 veckor är gesällcoaching inför gesällprov. Kostnaden för frisörutbildningen är 173.000 kr + moms!
 • Björn Axén Academy ligger i Stockholm och efter första utbildningsåret som är 51 veckor fortsätter utbildningen med 10 månaders praktik och sedan 6 veckors utbildning på skolan. Kursavgifter för frisörutbildning hos Björn Axén Academy är 190.000 kr.
 • Skandinavian Hair Academy, www.h-akademin.se, i Malmö är en frisörutbildning på 2 år. Denna utbildning till frisör kostar 216.000 kr.
 • Hårakademin, www.harakademin.se, i Stockholm har en utbildning på totalt 1500 timmer under 12 månader. Hårakademins utbildning till frisör kostar 139.000 kr.
 • Skult Education, www.skult.se, i Lund, är en frisörutbildning på 10 månader.
 • Utbildning Nord, www.utbnord.se i Övertorneå har en utbildning på 50 veckor för frisörer.

Att tänka på när du ska utbilda dig till frisör

De privata frisörutbildningarna kostar pengar. Oavsett vad de säger att si eller så många får arbete efter avslutad utbildning så är det ditt ansvar att avsluta utbildningen. För att avsluta många utbildningar krävs att du själv skaffar en praktikplats som frisör och att du efter utbildningen hitta någon anställning som trainee så att du kan få den erfarenhet som krävs för att avlägga gesällprov som frisör.

Som trainee lär du dig frisöryrket hos en frisörsalong under cirka 2 år. Du måste själv hitta en frisörsalong som vill utbilda/anställa dig.

Gesällprov för frisörer

Frisörer kan avlägga gesällprov efter 3-års erfarenhet i branschen (cirka 5000 h). Utbildningstiden inom en godkänd frisörutbildning räknas i dessa timmar. Det gäller dock att säkerställa att utbildningen till frisör räknas in i gesälltiden eftersom det kan vara svårt att hitta praktikplatser som frisör eller så är de mycket lågt betalda.

Det krävs att du har godkända betyg i matte, svenska, engelska och samhällskunskap från gymnasiet eller från Komvux innan gesällprovet kan avläggas.

Avlägga mästarbrev för frisörer

För utbildade frisörer som har minst 6 års yrkeserfarenhet kan man ansöka om ett Mästarbrev. Det finns definierade mästarprover som ska avklaras och provet övervakas och ska godkännas av personer utsedda av frisörföretagarna. Mästarbrev kan erhållas både för herrfrisörer, damfrisörer och för samutbildade frisörer.

För att erhålla mästarbrev som frisör, liksom för alla andra typer av mästarbrev, krävs också kunskap i ekonomi, juridik, skatteregler och bokföringsregler.